Budownictwo a nieruchomości…

Obecne przepisy nie określają żadnych formalnych przesłanek ważności wyborów, nie wymagają więc, by w głosowaniu wziął udział określony odsetek uprawnionych (tzw. wymóg frekwencji wyborczej) ani też (poza wyborami prezydenckimi i wyborami wójta) by kandydaci uzyskali określoną większość głosów. Konieczną, ale i wystarczającą przesłanką ważności wyborów jest ich zgodny z prawem przebieg. Badanie ważności wyborów należy obecnie niepodzielnie do władzy sądowniczej. Procedura tego badania rozłożona jest na dwa stadia: najpierw orzeka się o protestach wyborczych (o ile zostaną wniesione), potem (zawsze) o ważności wyborów. Odbywa się w dwóch etapach. Najpierw należy ustalić wyniki głosowania, tzn. najważniejsze dane liczbowe dotyczące głosowania, tj.: liczbę głosujących, liczbę głosów ważnych i nieważnych, liczbę głosów oddanych na poszczególne listy i kandydatów. Dopiero te liczby stanowią bazę wyjściową dla ustalania właściwych wyników wyborów z zastosowaniem prawem przewidzianych systemów wyborczych, tzn. określenia liczby mandatów przypadających listom w wyborach na listy, a następnie przydzielenia tych mandatów poszczególnym kandydatom. W wyborach kandydatów postępowania jest prostsze, gdyż od razu przydziela się mandaty kandydatom, którzy uzyskali liczby głosów uprawniające do tego.

Comments are closed.