Budownictwo w Gdańsku?

Kandydatów na senatorów zgłasza na piśmie pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba do okręgowej komisji wyborczej (w celu rejestracji) najpóźniej w 40. dniu przed wyborami. W razie odmowy rejestracji ostateczne rozstrzygnięcie należy do Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy komitet może zgłosić tylko tylu kandydatów, ile mandatów senatorskich przypada na dany okręg. Do zgłoszenia dołącza się wykaz 3000 wyborców popierających kandydata. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie oraz musi złożyć oświadczenie lustracyjne, które jest podawane do publicznej wiadomości. Prawdziwość tych oświadczeń jest weryfikowana po wyborach – orzeczenie sądu o złożeniu fałszywego oświadczenia powoduje wygaśnięcie mandatu. Wyniki ustalane są odrębnie w ramach poszczególnych okręgów. Kandydować na senatora można tylko w jednym okręgu i nie można tego łączyć z kandydowaniem do Sejmu. Procedura zgłaszania kandydatów na posłów: zawsze konieczne jest zgłoszenie listy kandydatów. Prawo zgłaszania list rzysługuje komitetom wyborczym, które mogą być tworzone przez partie polityczne oraz przez wyborców. Zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej do 40. dnia przed
dniem wyborów. I tak to już jest.

Comments are closed.