Czy warto wzmacniać strop pod ścianki działowe?

Wiele osób budujących lub projektujących dopiero swe domy staje przed dylematem, czy warto wzmacniać strop pod ścianki działowe? Przede wszystkim należy wiedzieć, iż na stropach wykonanych z płyt prefabrykowanych ścianki działowe można stawiać raczej dowolnie. Stropy monolityczne oraz filigranowe mogą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby przenosiły obciążenia od ścianek działowych, jednak zazwyczaj nie jest to konieczne – decyzję o tym podejmuje konstruktor już w czasie projektowania stropu. Na pozostałych typach stropów muszą być one ustawiane w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. Zazwyczaj wzmocnienia wymaga także konstrukcja stropu gęstożebrowego, jeżeli ścianki są ustawiane na pustakach równolegle w stosunku do belki stropowej. Wtedy to zbyt wielkie obciążenie spowodować może przeciążenie belki stropowej oraz jej ugięcie. Zwyczajowo w miejscach ustawiania ścian działowych należy umieścić dwie bądź też trzy belki tuż obok siebie. Jeśli ścianka działowa ma być ustawiona w poprzek belek stropowych, to wówczas stropu nie trzeba wzmacniać. Jeżeli jednak chcemy zmienić położenie owych ścian, to najlepiej skonsultować to wcześniej z architektem bądź też z konstruktorem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.