Instalacja sanitarna

Instalacja sanitarna jest to zespół instalacji budowlanych, znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Składają się na nie instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, CO, chłodnicza, klimatyzacyjna oraz spalinowa. Są to podstawowe typy instalacji montowanych w budynku. Do montowanych przez fachowców budowlanych struktur należą: odpływ liniowy, systemy podtynkowe oraz przyłącze wodociągowe. Bez względu na to, jaka instalacja jest montowana, bardzo ważne jest, aby była ona stworzona z odpowiedniego rodzaju rur, kształtek, zaworów i złączy. Decyduje to o stabilności i trwałości całego układu, a także gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo lokatorów. Na każdą instalację domową składa się kilka innych, mniejszych. Instalacja wodna musi być zarówno doprowadzana do pomieszczeń użytkowych, jak i z nich odprowadzana. Dzięki temu możliwe jest np. zamontowanie systemu centralnego ogrzewania. Przy montażu wykorzystuje się dwa typy przepływu. Pierwszym z nich jest przepływ wymuszony, a drugim przepływ grawitacyjny, gdzie woda spływa pod wpływem własnego ciężaru. Każda sieć dopływowo-odpływowa ma swoją strukturę, optymalną dla danego typu budowli, w której jest montowana. Przyczynia się to do jej praktyczniejszego użytkowania.

Comments are closed.