Jak działa system antygrafiti?

Obszar narażony na oszpecenie zostaje pokryty na całej szerokości kilkoma warstwami środka impregnującego.
Odbywa się to z reguły metodą natryskową , która gwarantuje uzyskanie trwałej, praktycznie niewidocznej zmywalnej powłoki ochronnej.W przypadku pomalowania zabezpieczonej elewacji, lakier w sprayu, dzięki powłoce ANTY-GRAFFITI nie jest w stanie związać się w sposób trwały z powierzchnią elewacji.

Następnie oszpecone miejsce przemywane jest gorącą wodą pod ciśnieniem. Wraz z warstwą ochronną zmywana jest farba graficiarza.

W celu ponownego zabezpieczenia powierzchni ponownie nakładany jest system ANTY-GRAFFITI.
Czyszczenie kostki brukowej

Kostka brukowa jest szczęgólnie narażona na działanie chemikaliów pochodzących z pojazdów samochodowych czy też prac budowlanych wykonywanych wokół budynków.

Usuwanie plam olejowych z kostki brukowej jest trudną sztuką i wymaga odpowiedniego sprzetu oraz w większości przypadków odpowiednich środków czyszczących. Proszę pamiętać również iż środki do usuwania zabrudzeń powinny być stosowane z zachowaniem należytej ostrożności i odpowiedniej ochrony ciała.

Każde czyszczenie kostki brukowej powinno zostać zakończone odpowiednią impregnacją kostki brukowej przy użyciu specjalistycznych środków co pomoże uchronić powierzchnie przed zabrudzeniami oraz utratą kolorów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.