Murowanie

Murowanie to proces stawiania ścian. Zależnie od zamysłu mogą być to ściany o różnej grubości i wysokości, z celowo wyciętymi ubytkami lub jednolite. Murowanie rozpoczyna się od przygotowania zaizolowanych fundamentów, następnie dopasowuje się technikę, która jest warunkowana przez zamysł zleceniodawcy, bądź też murarza. Na zaprawie tradycyjnej, wytworzonej z cementu, wapna, piasku i wody, kładzie się pierwszą warstwę muru, której zadanie polega na redukowaniu nierówności fundamentów. Dzięki tej ochronie można uzyskać idealnie gładki poziom, co sprzyja precyzyjniejszej budowie, podjętej w późniejszych etapach pracy. Po skończonym fundamentowaniu i położeniu pierwszej warstwy muru przechodzi się do stawiania ściany właściwej, zaczynając od wyprowadzenia zewnętrznych narożników, a kończąc pośrodku. Po każdym nałożeniu warstwy zaprawy należy odczekać kilka godzin, aby ściana się nie odkształciła pod naporem masy. Każda, kolejno położona warstwa, umacnia całą konstrukcję. Po zakończeniu procesu wstępnego murowania rozpoczyna się etap nakładania warstw tworzonych z bloczków lub też pustaków. Na etapie końcowym można zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak: zbrojenie, wiązanie muru lub też tworzenie wieńców

Comments are closed.